Miljø

9452714Q622 1330F87De5 K

NWP tar aktive initiativ for best mulige miljøtiltak for produksjon og produkter. Dette gjør vi for å spare ressurser, og for å redusere miljøpåvirkningen til et minimum.


Et grunnleggende utgangspunkt for å nå våre miljømål er å velge europeiske råmaterialer. Disse materialene har god dokumentasjon på innhold og er kvalitetssikret gjennom å være REACH-kompatible.

Om REACH

REACH - Det europeiske kjemikalieregelverket, er en EU-forordning som er gjeldende gjennom EØS-avtalen. Regelverket krever at importører eller produsenter av kjemikalier må dokumentere stoffets egenskaper før det kan importeres eller produseres, her også i våre råvarer. For deg som kunde betyr det at en slik godkjenning og registrering av innhold og kvaliteter letter gode miljøprosesser rundt deponering og gjenbruk av råvarer.

Vårt mål er å beskytte miljøet og naturen for mennesker, fisk og dyr på en optimal måte.

Våre fire fokusområder

  • Fokusere på bruk av miljøvennlige råvarer
  • Velge materialer som er resirkulerbare
  • Legge til rette og motivere for gjenbruk
  • Sterkt fokus på energigjenvinning
4995167465 34Ee75871Be B

Et av NWP sine viktigste mål er «liv laga i Norge». Med dette mener vi respekten for norske arbeidsplasser og kunnskap innad i egen bedrift. Det gir deg som kunde en trygghet om at vi er en leverandør som har god kontroll på verdikjeden - fra råvare til ferdig produkt.

Som alltid er kvalitet i høysetet på alle våre produkter. Et produkt som varer lenge er bra for miljøet.

Innovasjon

NWP Development jobber for å finne opp nye og videreutvikle eksisterende produkter. Eksempelvis har vi utviklet nye og mer miljøvennlige synketau til luseskjørt. Tidligere brukte man 900 tonn bly til disse synketauene. Nå har vi utviklet et smidig og slitasjevennlig produkt som er låst i strømper og sveiset inn i lukkede lommer i bunnen av våre luseskjørt. Les mer om vår innovasjon her.

Vi mottar gjerne innspill på råd og muligheter som kan bidra til et bedre miljø. Tips oss gjerne på: post@nwp.as - eller tlf. 56 356400