E-bok: Sjekkliste for bygg- og industrianlegg

Last ned vår guide:

Hvilke forskrifter gjelder for bygg- og industrianlegg?

HMS i bygg- og anleggsbransjen er ekstremt viktig å opprettholde, og for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar. Men hvordan er arbeidsfordelingen? Hvem har ansvar for hva?

Bygge- og anleggsnæringen er kompleks og har behov for spesialisert kunnskap. Ofte er kontraktskjedene lange, og omfanget av innleie og bruk av underentreprenører stor. Hva er typiske risikofaktorer og hvordan kan du forebygge disse?

Det er viktig at Arbeidstilsynet sine forskrifter følges. Formålet er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse. Vi har plukket ut noen viktige forskrifter som gjelder for bygg- og industrianlegg!

Denne e-boken passer for alle innen bygg- og anleggsbransjen:

  • Byggeherre
  • Arbeidsgiver
  • Arbeidstaker
  • Verneombudet
  • Produsenter, importører og utleiere

Last ned og få din egen sjekkliste!