Ønsker du mer informasjon eller tilbud? Ring oss på tlf. 56 35 64 00
Eller fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.
Vi bryr oss om ditt Personvern

Beskyttelse for stillas

Med NWPs beskyttelse for stillas kan arbeidere jobbe uavbrutt og med bedre arbeidsforhold. Dette er bra for økonomien og humøret.

NWP har tre hovedprodukter for stillasbeskyttelse:

NWP Kederduk

NWP produserer egen keder (tak over tak) og har på denne måten kontroll på at produktet holder den standard som kunden etterspør. NWP kederduk leveres standard i hvit med flammehemmende pvc-belagt polyester.

Les mer om NWP kederduk her!

NWP Lettduk

NWP Lettduk er en lett presenning av høy kvalitet og gir deg en kombinasjon av styrke og god driftsøkonomi på anleggsplassen. Den er lett å feste på stillaset og er ideell for renovasjon og prosjekter over lengre tid. Presenningen har innsveisede forsterkningsbånd til innfestning og duken har god UV-stabilitet.

Les mer om NWP lettduk her!

NWP Fasadenett

Nettet vil beskytte forbipasserende mot eventuelle fallende gjenstander fra stillaset. En fordel med NWP Fasadenett er at det også er flammehemmende i tråd med de nye forskriftene. NWP anbefaler nettet til kortere prosjekter der værforholdene er milde og der det utføres lettere arbeid.

Les mer om NWP fasadenett!

Fordelen med våre produkter

  • Inndekning av tak og vegger gjør at man kan arbeide uavbrutt og at man får bedre arbeidsforhold. Dette er bra for økonomien og humøret.
  • Felles for alle stillasproduktene er at de er flammehemmende. De tilfredsstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.
  • Med en produksjonskapasitet på 60 000 m2 i uken har NWP mulighet for hurtig leveranse.
  • Vi kan levere våre duker med reklametrykk.
Ønsker du mer informasjon eller tilbud? Ring oss på tlf. 56 35 64 00
Eller fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.
Vi bryr oss om ditt Personvern
NWP har blitt totalleverandør innen stillastildekning

Med god tildekning og beskyttelse på stillaset vil du få bedre driftsøkonomi og sikkerhet på arbeidsplassen. Nå tilbyr NWP to nye flammehemmende duker som gjør oss til en komplett leverandør.

Les mer
Les alle nyheter