Nwp1

Velkommen til NWP Arena

Ved å etablere NWP Arena er det vår ambisjon å skape en møteplass som skal bidra til samarbeid, vekst og utvikling i vår region.

- NWP Arena skal ha som formål å belyse hvilke muligheter som finnes for næringsutvikling, og tilrettelegge for kompetanseoverføring innad i regionen, men også å styrke relasjonene med andre regioner. Vi ønsker særlig å sette søkelys på bærekraft og miljø, og vil arbeide for at dette blir en naturlig del av innholdet – uavhengig av hvilke tema som blir tatt opp, sier prosjektdirektør i Norwegian Weather Protection AS (NWP), Rolf Svendsen.

- Vi har et innovativt næringsliv i vår region. NWP Arena har jeg stor tro på vil skape nye former for samarbeid og kunnskapsdeling. Næringslivet i Nordhordland må bli mer synlig på hva vi kan tilby av spennende arbeidsplasser, produkter og kompetanse, sier leder for næring og utvikling i Alver Kommune, Tanja Hoel.

NWP Arena 26. juni - "Teknologi og bærekraftig utvikling innen havbruk"

Regjeringen har varslet om en femdobling av veksten i havbruk innen 2050, til en verdi av 500 milliarder. Samtidig står regionen i rødt grunnet miljømessige utfordringer.

Til første samling i NWP Arena har vi invitert Nils Aadland, direktør for samfunnskontakt i Salmon Group og Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk til å snakke om hvordan vi kan skape en bærekraftig vekst innen havbruksnæringen i regionen.

Vi ønsker velkommen til faglig påfyll, lunsj og sosial nettverking 26. juni kl. 9–11.

Møtested: Norwegian Weather Protection, Rosslandsvegen 410, 5918 Frekhaug.

Påmelding: Send e-post merket «NWP Arena 26.6.19» til post@nwp.as innen 20. juni.

Skjermbilde 2019 05 24 Kl  13 12 28

Programkomité for NWP Arena:

Tanja Elisabeth Hoel, leder for næring og utvikling i Alver kommune. Børge Brundtland, daglig leder i Industriutvikling Vest AS. Maria Schütz Fløisand, kommunikasjonssjef i Salmon Group. Arne Dalland, daglig leder i Norwegian Weather Protection AS. Jan Henning Rysjedal, daglig leder I NWP Development AS. Rolf Svendsen, prosjektdirektør i Norwegian Weather Protection AS (leder).

Har du forslag til tema som kan tas opp eller andre innspill til NWP Arena, kontakt leder for programkomiteen på e-post: rolf@nwp.as