Luseskjørt Strong

Vask og godt vedlikehold sørger for gode resultater

For at du skal ivareta funksjonen til et gjennomstrømningsskjørt og sikre godt oksygennivå i merden, er det viktig med regelmessig og grundig rengjøring.

- Vi antar at man bør ta opp skjørtene for vasking to-tre ganger i året. Skjørtene står vanligvis i drift i to til syv måneder mellom hver vask, men dette vil variere ut i fra årstid og begroing, sier CEO i Norwegian Weather Protection (NWP), Arne Dalland.

Han påpeker at lokaliteten ofte er det som avgjør hvor ofte man bør vaske gjennomstrømningsskjørtene, da noen områder er mer værharde enn andre. Dette påvirker naturligvis skjørtene.

- Et begrodd skjørt vil påvirke merden og resultatene dine, så det er viktig å ha gode rutiner på vask og vedlikehold, sier Dalland.

Bør vaskes regelmessig
Et gjennomstrømningsskjørt består i motsetning til et vanlig luseskjørt, av mange små hull som bidrar til en naturlig utskiftning av vannet i merden. Skjørtet, som egentlig er et finmasket nett, hindrer også luselarven å trenge gjennom.

- Ved å ha fokus på godt vedlikehold vil luseskjørtene få en lenger levetid, samtidig som du oppnår et betydelig bedre oksygennivå i merden. Dette vil påvirke resultatene dine positivt, sier Dalland.

Prosjektleder i Nordlaks Opprett AS, Remi Mathisen, ser at skjørtene ofte blir stående for lenge og at de dermed gror igjen.

- Grunnet mye slitasje og skitt, ønsket vi å produsere vår egen maskin som skal rengjøre gjennomstrømningsskjørtene grundig, sier Mathisen.

Luseskjørt Vaskemaskin Remimathisen

Har testet ulike metoder
Nordlaks begynte å satse på luseskjørt med gjennomstrømning i 2011, og har siden den gang hatt stort fokus på vedlikehold av skjørtene. Til å begynne med tok de opp skjørtene og rengjorde de med høytrykksspyler.

- Dette fungerte til en viss grad, men kun dersom vi holdt en passende avstand. Om høytrykksspyleren kom for nært skjørtet, så vi at det fort ble en splittelse i stoffet - noe som ødela både strukturen og fiberen, sier Mathisen.

Videre testet de en trommelvasker, eller en såkalt notvasker som man bruker til å vaske notposer. Som en vanlig vaskemaskin går denne rundt og rundt, tilsettes vann og går i noen timer før den tømmes og fylles på nytt.

- I utgangspunktet skulle man tro at det ville fungere fint å ta et gjennomstrømningsskjørt gjennom en trommelvasker, men heller ikke dette var optimalt – spesielt ikke på skjørt som har stått lenge og blitt veldig skitne og begrodd. Likevel er dette en løsning som fortsatt blir brukt i dag og som fungerer greit.

Utviklet egen maskin
Etter mye testing av ulike vaskemetoder fant Nordlaks ut at de ønsket å utvikle en helt ny maskin. I dag fins det kun én av denne.

- Vi har prøvd og feilet mye for å finne det riktige trykket og den riktige mengden vann, noe vi nå føler at vi har lykkes med. Vaskemaskinen er veldig effektiv og vi får en optimal vask som unngår skader, sier Mathisen.

Til tross for at den nye maskinen fungerer veldig godt, er det viktig at skjørtene ikke får stå for lenge – og vi oppfordrer kundene våre til å lage gode rutiner på dette.

- Dersom det gror igjen, blir gjennomstrømningsskjørtet tett – og hele konseptet med gjennomstrømning blir ødelagt. For å opprettholde miljøet i merden, holdbarheten på skjørtene, samt unngå slitasje og skader, er det viktig med godt vedlikehold, avslutter Mathisen.

Les mer om våre luseskjørt her!
- Den norske kvaliteten har et svært godt rykte

NWP satser internasjonalt og den nye fabrikken vil gi enda mer effektiv produksjon. Dette betyr at prisene kan senkes samtidig som kvaliteten opprettholdes. Dette gir svært spennende muligheter.

Les mer
- Gevinsten ved å bruke luseskjørt er stor!

Nordlaks har brukt gjennomstrømningsskjørt i mange år. Etter mange tester er de ikke i tvil – produktet er en suksess!

Les mer