Bertil5

Sikrer optimale forhold for laksen

Vi er stolt over å presentere NWP gjennomstrømningsskjørt. Dette er et produkt som ivaretar optimale levevilkår for laksen når oksygennivået i havet er lavt.

- Vi er stolt over å presentere NWP gjennomstrømningsskjørt. Dette er et produkt som ivaretar optimale levevilkår for laksen når oksygennivået i havet er lavt, sier salgsansvarlig for havbruk i NWP, Bertil Storvik.

Bedre kvalitet – lavere pris

Tidligere var det Salgard som produserte gjennomstrømningsskjørt. Nå har NWP overtatt produktet og samtidig styrket kvaliteten.

- Produktet har gjennomgått noen designendringer og forsterkninger. Vi har lang erfaring fra produksjon av luseskjørt, i tillegg har vi en veldig effektiv produksjonslinje. Denne kombinasjonen gjør at vi kan styrke kvaliteten, samtidig som prisen senkes.

- På hvilken måte er produktet sterkere nå?

- Vi har blant annet lagt inn gjennomgående stropper på selve skjørtet. Dette gjør skjørtet mye sterkere og robust i møte med naturkreftene i havet, sier Storvik.

Slik fungerer det

Hensikten med et luseskjørt er å stenge ute lusen fra merdene. Et vanlig luseskjørt er så tett at store deler av det samme vannet blir værende i merdene. Dette kan gi dårligere oksygennivå i sommermånedene.

- Den store fordelen med gjennomstrømningsskjørt er at det slipper gjennom mer vann slik at du opprettholder et bra oksygennivå i merden. Samtidig er skjørtet så finmasket at lusen ikke trenger gjennom.

Storvik legger til at dårlig oksygennivå stort sett er et problem tilknyttet sommermånedene.

- Om sommeren er havet varmere og oksygennivået generelt lavere enn ellers i året. Dette gjør at gjennomstrømning av vann i merdene blir ekstra viktig.

- Lavere oksygen fører til at laksen står dypere og har mindre appetitt. Dette påvirker naturligvis produksjonen negativt.

Les mer om vårt luseskjørt!
Slik skal vi stenge ute lus fra oppdrettsanlegg

Vi har lenge jobbet med vårt luseskjørt som er designet for å stenge lus ute av merdene laksen svømmer i. Sammen med Framo sin pumpeteknologi sikrer vi også topp vannkvalitet i merdene.

Les mer