MG 0898 4

Nye muligheter for god akustikk i bygg- og anleggsbransjen

Ny teknologi og innovative materialer innenfor akustikk gir nye muligheter for bygg- og anleggsbransjen. Fokuset på å stadig ta i bruk mer bærekraftige materialer og tenke sirkulær økonomi, har blitt en naturlig del av den daglige virksomheten hos oss i NWP.

- Et godt lydmiljø i bygg er svært viktig og påvirker helse, kommunikasjon og produktivitet hos menneskene som bruker lokalene. En viktig suksessfaktor innenfor byggdesign er derfor god akustikk, og hvordan lydmiljøet blir oppfattet av menneskene som bruker bygget. Vår akustikkduk bidrar til nettopp dette, sier teknisk salgssjef i NWP, Arild Folkedal.

NWPs akustikkduk absorberer lyd og egner seg i bygg med store, harde flater som reflekterer mye lyd. Duken kommer i et veldig slitesterkt materiale, og kan blant annet henges opp og strekkes i tak eller på vegger.

Akustikkduk fra NWP

Å vurdere lydmiljø og akustisk komfort før et bygg står ferdig kan være utfordrende. Derfor stiller det ekstra store krav til god planlegging før bygget står klart. Planlegging for et godt lydmiljø avhenger av bruksområde og ulike typer lokaler. Dette kan være alt fra gymsaler, musikklokaler, kontorbygg med åpent landskap, produksjonslokaler, boliger, svømmehaller eller klasserom. Å forstå hvilke lyder som reflekteres og hvilke lyder som er uønsket og ønsket på bestemte steder, er avgjørende for gode, skreddersydde løsninger.

Hardangerbadet bruker NWPs akustikkduk i sitt bade- og svømmeanlegg. Dette sikrer gode lydforhold og forbedrer den akustiske komforten.

- Vi merker en betydelig forbedring etter at akustikkduken til NWP ble montert i taket på Hardangerbadet. Nå har anlegget riktige akustiske forhold, og det er rett og slett mer behagelig å være der inne, sier prosjektleder i LAB Entreprenør AS, Ingvar Halstensen.

Akustikkduken fra NWP er ekstremt fleksibel og kan tilpasses etter behov. Å jobbe med duk kontra harde installasjoner åpner for nye muligheter og bruksområder.

Kartlegge akustiske forhold

Med fokus på folkehelse, innovasjon og gjenbruk av bygg kan det være aktuelt å sjekke om lydmiljøet trenger et løft. Såkalt støyforurensning har fått økt oppmerksomhet grunnet negative helseeffekter og det anbefales å kartlegge lydmiljø for forbedringer (1).

Det blir brukt ulike parametre for å måle akustiske forhold som for eksempel etterklangstid, bakgrunnsstøy og romforsterkning. Det finnes krav til disse parameterne i akustikkstandarden NS 8178. Dersom man oppfyller kravene i standarden for et av bruksområdene som er beskrevet der, er man på vei til god akustikk.

Fordeler med NWPs akustikkduk

I nye og moderne bygg ser vi at det ofte forekommer etterklang på grunn av materialvalg og minimalistiske designtrender. Ekko og hard lyd kan oppleves som plagsomt for de fleste, og da spesielt når flere er samlet.

NWPs akustikkduk absorberer lyd og egner seg i bygg med store, harde flater som reflekterer mye lyd. Den kan brukes i tak og vegger, som seil eller hengende kalesjer. Duken er tynn, fleksibel og lydabsorberende for innovative akustiske løsninger.

- Akustikkduken vår absorberer lyd og kan brukes på alle bygg hvor man trenger å dempe lyden. Duken kan brukes i ulike konstruksjoner, da det er en veldig fleksibel tekstil. Bade- og svømmeanlegget i Hardangerbadet består for eksempel av både betong, fliser, glass og stål, sier daglig leder i NWP Development AS, Jan Henning Rysjedal.

Andre fordeler:

  • Akustisk effektivitet: Reduserer etterklangseffekten opptil fire ganger
  • Slitesterk uten vedlikehold: Takket være sin høye restitusjon mot spenning, slitasje, støt og dens evne til å motstå fuktighet og klormiljøer
  • Kreativ design: Fleksibilitet, komplekse former, store spenn, og kan også fås med trykk
  • Helse og miljø: Greenguard Gold og fransk A + sertifisering for bedre luftkvalitet. Lettere duk for lavere miljøpåvirkning (LCA)


Foto: © Paul Kozlowski

Kilde:

(1) https://ne.no/2020/04/28/akustikk-pavirker-helsen-var/

Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål? Ta kontakt med teknisk salgssjef i NWP, Arild Folkedal.

Ring
Send e-post