Lettduk

NWP har blitt totalleverandør innen stillastildekning

Med god tildekning og beskyttelse på stillaset vil du få bedre driftsøkonomi og sikkerhet på arbeidsplassen. Nå tilbyr NWP to nye flammehemmende duker som gjør oss til en komplett leverandør.

- Kederduk er vårt hovedprodukt innen tak over tak. Dette er et produkt kundene våre har vært svært fornøyde med og dermed har etterspørselen etter flere produkter vært stor, sier kvalitetsleder i NWP, Arild Folkedal.

Dette er hovedgrunnen for at NWP nå blir en totalleverandør innen beskyttelse for stillas.

- Våre nye produkter er lettduk og stillasnot. Dette er to duker som er designet for å beskytte stillasvegger.

Sikkerhet og kvalitet i fokus

Når NWP utvikler produkter for beskyttelse av stillas er sikkerhet i fokus.

- For oss er det svært viktig at dukene oppfyller alle krav til flammehemming. I tillegg ønsker vi at våre produkter skal vare lengst mulig for å sikre en god driftsøkonomi for kunden, sier Arild.

NWP sin spesialduk er en velkjent og etterspurt vare. Dette er et kvalitetsprodukt som har lang levetid.

- Når du investerer i stillasbeskyttelse er det viktig med et produkt du kan gjenbruke fra prosjekt til prosjekt. Kvaliteten på duken er derfor veldig viktig. I tillegg tilbyr vi duker med trykk dersom du ønsker firmalogo eller lignende, sier Folkedal.

lettduk med trykk
Alle våre duker leveres med trykk dersom kunden ønsker det.

Ulike egenskaper

De tre ulike produktene har ulike egenskaper. Alt etter hva ditt behov er.

- Kederduk er den sterkeste varianten og derfor brukes denne ofte på tak. Denne kan også brukes på vegg der vind er en utfordring, da kederduken er veldig sterk.

- Stillasnot har en gjennomstrømming på 45% og vil da bremse regnvann avhengig av vindstyrke. Dette er også et godt alternativ på vindutsatte plasser og der krav til tetthet ikke er til stede.

- Lettduk med hull til forsterkningsbånd er den vanligste løsningen til stillasinndekning på vegg. Denne holder både vær og vind ute, noe som også er bra for trivselen til arbeiderne. NWP leverer også strikk med anker til montering av dukene på stillas.

Beskytter mot fallende gjenstander

Ett av hovedargumentene for å investere i stillasbeskyttelse er for å ivareta sikkerheten til personer på arbeidsplassen.

- Alle disse produktene er designet for å beskytte mot fallende gjenstander. Skulle man være uheldig å miste plankebiter eller andre gjenstander, vil duken ta imot dette.

Les mer om våre produkter til stillasbeskyttelse

Kederduk:

Vekt per m2630 g
Rivestyrke, N/50mmOver 2800
Flammehemmende ihht.EN 13501-1, B-S1, d0

Lettduk:

Vekt per m2180 g
Rivestyrke, N/50mmOver 690
Flammehemmende ihht.EN 13501-1, B-S1, d0

Stillasnot/fasadenett:

Vekt per m2100 g
Flammehemmende ihht.

EN 13501-1, B-S1, d0

Trekkstyrke7 kN/m
Nå tar vi sats i kampen mot Asia og Øst-Europa

Etter en enorm vekst de tre siste årene tar vi nå sats og bygger egen fabrikk. Norsk lokal produksjon for resten av verden fra Mjåtveitflaten i Meland.

Les mer
Sikrer optimale forhold for laksen

Vi er stolt over å presentere NWP gjennomstrømningsskjørt. Dette er et produkt som ivaretar optimale levevilkår for laksen når oksygennivået i havet er lavt.

Les mer