Tensile structure Arena da Amazonia

NWP Arena #2

Vi ønsker velkommen til faglig påfyll, lunsj og sosial mingling 12. november kl. 9-11.

"Innovative løsninger og nye muligheter i bygg- og anleggsbransjen" - 12. november

Møtested: Norwegian Weather Protection, Rosslandsvegen 410, 5918 Frekhaug.

Ingen deltakeravgift.

Påmelding: Send e-post merket «NWP Arena 12.11.19» til post@nwp.as innen 7. november.

Ny teknologi og nye materialer gir nye muligheter for bygg- og anleggsbransjen. Fokuset på å stadig ta i bruk mer bærekraftige materialer og tenke sirkulær økonomi, har blitt en naturlig del av den daglige virksomheten. Herunder blir kravet til fornyelse og innovasjon en stadig viktigere forutsetning for å lykkes.

Til den andre samlingen i NWP Arena har vi invitert to representanter som fra sine ulike ståsteder setter søkelys på nye muligheter og utfordringer.

Ali Reza Heshmathi jobber i Rambøll, og er utdannet sivilarkitekt fra University of Minnesota og Tehran Academy of Fine Arts. Ali har høstet en rekke priser for arbeidet sitt, og har svært høy kompetanse på bruk av fleksible materialer. I vår region er han blant annet kjent for lysskulpturen «Samspel» som er installert på Husnes i Kvinnherad. Ali vil dele kunnskap og erfaringer, og gi oss eksempler på vellykkede prosjekter som viser noen av de mange mulighetene som ligger i bruk av fleksible materialer i byggebransjen. Foredraget er på engelsk.

Skjermbilde 2019 10 17 kl 15 45 49 123

Helen Gjærde er prosjektleder for Regionsenterutviklingen i Knarvik, og er utdannet innen naturgeografi og statsvitenskap. Hun er opptatt av bærekraftig stedsutvikling, grønn mobilitet og hvordan skape gode medvirkningsprosesser. Knarvik vil i de nærmeste årene gjennomgå en transformasjon som vil åpne store muligheter for leverandørnæringen i regionen. Helen vil orientere om hva som vil komme av muligheter for lokale aktører, og ikke minst hva dette kan innebære når det gjelder samarbeid om nye innovative byggeprosjekter.

123ad

Programkomité for NWP Arena:

Tanja Elisabeth Hoel, leder for næring og utvikling i Alver kommune. Børge Brundtland, daglig leder i Industriutvikling Vest AS. Maria Schütz Fløisand, kommunikasjonssjef i Salmon Group. Arne Dalland, daglig leder i Norwegian Weather Protection AS. Jan Henning Rysjedal, daglig leder I NWP Development AS. Rolf Svendsen, prosjektdirektør i Norwegian Weather Protection AS (leder).

Har du forslag til tema som kan tas opp eller andre innspill til NWP Arena, kontakt leder for programkomiteen på e-post: rolf@nwp.as

Les om formålet med NWP Arena!
Velkommen til NWP Arena

Ved å etablere NWP Arena er det vår ambisjon å skape en møteplass som skal bidra til samarbeid, vekst og utvikling i vår region.

Les mer