Skjermbilde 2020 02 26 kl 10 51 26

NWP Arena #3 - avlyst!

NWP har i dag iverksatt en rekke sikkerhetstiltak i forbindelse med koronaviruset, og vi ser oss dessverre nødt til å avlyse/utsette dette arrangementet til et senere tidspunkt når situasjonen har normalisert seg.

Plast i havet – en utfordring OG en mulighet for din virksomhet?

Møtested: Norwegian Weather Protection, Rosslandsvegen 410, 5918 Frekhaug.

Ingen deltakeravgift. Gratis parkering.

Påmelding: Send e-post merket «NWP Arena 17.03.2020» til post@nwp.as innen 13. mars.

Plast i havet er et tema vi møter hver dag enten vi ser på TV, leser aviser eller surfer på nettet. I de fleste tilfeller handler det om trusselen de enorme mengdene med plast som flyter rundt i verdenshavene representerer for dyre- og plantelivet, og til syvende og sist for oss selv.

Utfordringen er enorm, og stiller nye krav til oss både som privatpersoner og forbrukere, men også til industri og næringslivet. De beste klarer å omgjøre denne utfordringen til spennende muligheter for ny og lønnsom virksomhet. Hvordan møter du denne utfordringen, og hvilke muligheter ser du for din virksomhet når det gjelder å tenke nytt rundt dette med plast og forurensing?

Vi har denne gangen invitert to foredragsholdere som fra ulike perspektiver arbeider mot et felles mål. Det ene handler om å samle opp plast som alt har kommet på avveie, mens det andre handler om hvordan vi kan unngå nytt tilsig av uønsket plast i naturen.

Elisabeth Skage er siviløkonom fra NHH og har jobbet som forretningsutvikler og prosjektleder i 20 år. I dag jobber hun i Bergen Næringsråd og leder #Plastsmart som er et samarbeid mellom næringsliv, forskning, forvaltning og akademia. Plast har mange gode egenskaper, men unødvendig bruk og plast på avveie er en betydelig trussel for miljøet. #Plastsmart sitt mål er at vi skal unngå plast på avveie. Initiativet legger til rette for samarbeid, innovasjon og kunnskapsdeling og målet er å få de gode løsningene og tiltakene til å skalere. Elisabeth har et stort engasjement for natur og miljø, og vil på NWP gi konkrete råd om tiltak du kan gjøre i egen virksomhet, hvordan du kan bruke din innkjøpsmakt og hvordan du mobiliserer og motiverer egne ansatte til økt bevissthet om problemstillingen.

Elisabeth Skage Eirik Langeland

Eirik Langeland er daglig leder for den nystartede klyngen NOSCA Clean Oceans. Utgangspunktet for klyngen er interesseorganisasjonen Norwegian Oil Spill Control Association, hvor medlemmene har samarbeidet om markedsføring av norsk oljevernteknologi siden 1993. Gjennom klyngen gis medlemmene en arena for omstilling og økt innovasjonssamarbeid, samtidig som fokuset utvides til løsninger som kan håndtere uønskede effekter av alger og oppsamling av havplast. Eirik er utdannet siviløkonom fra NHH, og har hele sin karriere arbeidet med strategi, forretningsutvikling, organisasjonsendring og prosjekthåndtering. På NWP Arena skal han snakke om hvordan man i klyngen vil utnytte teknologi fra oljevern inn mot de nye fokusområdene, og hvordan vi kan samarbeide for å identifisere og realisere nye forretningsmuligheter.

__________________________________________________________________________________________________

NWP Arena skal ha som formål å belyse hvilke muligheter som finnes for næringsutvikling, og tilrettelegge for kompetanseoverføring innad i regionen, men også å styrke relasjonene med andre regioner. Vi ønsker særlig å sette søkelys på bærekraft og miljø, og vil arbeide for at dette blir en naturlig del av innholdet – uavhengig av hvilke temaer som blir tatt opp.

- Vi har et innovativt næringsliv i vår region. NWP Arena har som mål å skape nye former for samarbeid og kunnskapsdeling. Næringslivet i Nordhordland må bli mer synlig på hva vi kan tilby av spennende arbeidsplasser, produkter og kompetanse, sier leder for næring og utvikling i Alver Kommune, Tanja Hoel.

Programkomité for NWP Arena: Tanja Elisabeth Hoel, leder for næring og utvikling i Alver kommune. Børge Brundtland, daglig leder i Industriutvikling Vest AS. Arne Dalland, daglig leder i Norwegian Weather Protection AS. Jan Henning Rysjedal, daglig leder I NWP Development AS. Rolf Svendsen, prosjektdirektør i Norwegian Weather Protection AS (leder).

Har du forslag til tema som kan tas opp eller andre innspill til NWP Arena, kontakt leder for programkomiteen på e-post: rolf@nwp.as

NWP Arena #2

Vi ønsker velkommen til faglig påfyll, lunsj og sosial mingling 12. november kl. 9-11.

Les mer
Velkommen til NWP Arena

Ved å etablere NWP Arena er det vår ambisjon å skape en møteplass som skal bidra til samarbeid, vekst og utvikling i vår region.

Les mer