Img 20190410 152103

Nå satser vi enda mer på innovasjon

Med vårt datterselskap - NWP Development, ønsker vi å i enda større grad enn tidligere, satse på innovasjon og produktutvikling for våre kunder.

- NWP Development er et utviklingsselskap som skal drive med utvikling av nye produkter og teknologier innen alle markeder hvor NWP velger å produsere til, sier den nye daglige lederen for NWP Development, Jan Henning Rysjedal.

Selskapet ble stiftet i 2017, da med Arne Dalland, CEO i NWP, som daglig leder. Han så at det var vanskelig å satse på utvikling samtidig som de holdt produksjonen oppe, og ønsket derfor å skille de to.

Et tett samarbeid
Nå gir Dalland fra seg ansvaret, men samarbeidet mellom NWP Development og NWP vil fortsette å gå som før.

- Det er viktig at vi jobber tett sammen - både for å dele kunnskap og kompetanse, men også fordi vi de første årene kommer til å ha fokus på å utvikle produktene innad i selskapet, sier Rysjedal.

I NWP Development er det foreløpig kun én ansatt, men det er utlyst en ny stilling som prosjektingeniør. Sammen med Rysjedal, skal den nye prosjektingeniøren blant annet delta i pre-kvalifisering av ulike prosjekter, utarbeide design og tekniske løsning, samt ha ansvar for gjennomføring av modellforsøk.

- Etterhvert, når vi har kapasitet og mulighet, ser vi for oss å i enda større grad kunne tilby ekstern kompetanse inn i andre markedet og bedrifter. Som første steg skal vi opprette en NWP-lab for testing av nye materialer. Dette blir en viktig ressurs for oss, og vi ser for oss å etterhvert gjøre denne laben tilgjengelig for eksterne aktører, sier Rysjedal.

Målet på sikt er å ha en ressurs i tilknytning til NWP, som kan være med å drive frem nye produkter og teknologier.

Større fokus på miljø
Produktutviklingen til NWP Development skal blant annet gjøre NWP sine produkter både tryggere, grønnere og mer effektive for kundene.

- Vi jobber tett mot våre leverandører i forhold til å sikre at de materialene de bruker og som vi tar inn, er godkjent i henhold til kjemikalieregelverket REACH, og at det ikke inneholder noen farlige sammensetninger. Dette skal sikre et høyt beskyttelsesnivå for miljøet og menneskers helse, sier Rysjedal.

I tillegg til sikring av materiale, tilbyr NWP returordning av enkelte tekniske tekstiler – enten for resirkulering eller gjenbruk.

- Å være miljøbevisst er noe som er veldig viktig for både oss, men også for kundene våre. Vi opplever at det er stor etterspørsel på grønnere produkter og materialer, noe vi er veldig glad for, sier Rysjedal.

Allerede i gang
Selv om NWP Development kommer til å ha fokus på utvikling av egne produkter de første årene, er de allerede i gang med ulike prosjekter og innovasjonsavtaler.

- Vi har blant annet inngått et samarbeid med Preline, hvor vi skal være involvert i utviklingen av et nytt postsmolt-anlegg. NWP Development har også en samarbeidsavtale med Ocean Sun som leverer flytende solceller. I tillegg har vi en rekke interne prosjekter som er under arbeid, sier Rysjedal.

Den nye daglige lederen har lang erfaring med produktutvikling, innovasjon og materialteknologi.

- Jeg ser veldig fram til å ha mer fokus på innovasjon. Som liten aktør er det viktig å ha andre å støtte seg på, og vi kommer derfor til å knytte til oss ekstern kompetanse. Målet er å på sikt øke i både oppdragsmengde og ansatte, avslutter Rysjedal.

Les mer om NWP Development!