Montering Av Luseskjort

- Gevinsten ved å bruke luseskjørt er stor!

Nordlaks har brukt gjennomstrømningsskjørt i mange år. Etter mange tester er de ikke i tvil – produktet er en suksess!

Luseskjørt med gjennomstrømning av vann er en teknologi Nordlaks har satset på siden 2011. Siden den gang har de gått til innkjøp av skjørt til alle sine merder og gjennomført mange tester.

- Vi skjønte tidlig at gjennomstrømningsskjørtene er mye bedre for fiskehelsen enn tette skjørt.

- Dette er hovedårsaken til at vi har satset på dette produktet. Etter omfattende tester er vi også sikre på at gjennomstrømningsskjørt er fremtidsrettet, sier prosjektleder for Nordlaks Oppdrett, Remi Mathisen.


Sikrer stabil produksjon

For å sikre en effektiv og stabil lakseproduksjon er du avhengig av to vesentlige ting, nemlig å unngå lakselus og sørge for god fiskehelse. Gjennomstrømningsskjørt har forutsetninger for å ivaretar begge disse behovene.

- Etter at vi har tatt i bruk disse skjørtene har vi dokumentert redusert påslaget av lakselus med 75 prosent. Dette er et resultat av omfattende testing på merder med og uten skjørt internt i samme anlegg. Kler man alle merdene i anlegget med skjørt, vil man redusere internsmitte i tillegg, og effekten vil bli enda større. Vi har gjort tester på ulike anlegg og på ulike årstider.

Resultatene fra testingen viser også at 10 meter dype luseskjørt fungerer bedre enn seks meter dype skjørt. For å ivareta et godt merdmiljø med dype skjørt vil det slik sett være særdeles hensiktsmessig med gjennomstrømningsskjørt.


Gjennomstrømningsskjørt

Fisken trives bedre

I motsetning til et vanlig luseskjørt består gjennomstrømningsskjørtet av mange små hull. Dette hindrer luselarven å trenge gjennom skjørtet, samtidig som vannet inne i merden får en naturlig utskiftning.

- En annen fordel vi ser med bruk av dette skjørtet er at fisken selv bidrar til en naturlig vannutskiftning.

- Når fiskene inne i merden svømmer rundt i ring dannes det rotasjon i vannet og et undertrykk inne i merden. Dette gir et ekstra sug inn mot veggene på nota, som igjen fører til at vannet skiftes ut, sier Remi.

Med gjennomstrømningsskjørt ivaretar man oksygennivået bedre enn med tette skjørt, og eventuelle uheldige gasser inni merden passerer lettere ut.

Les også: Vannkvaliteten er avgjørende for å ha en effektiv produksjon.


Nye luseskjørt er bedre og billigere

Gjennomstrømningsskjørt har hatt rykte på seg for å være en del dyrere enn de tette luseskjørtene. Etter at NWP har overtatt produksjonen av gjennomstrømningsskjørt fra Salgard har de klart å redusere prisen.

- Produktet har gjennomgått noen designendringer og forsterkninger. Vi har lang erfaring fra produksjon av luseskjørt, i tillegg har vi en veldig effektiv produksjonslinje. Denne kombinasjonen gjør at vi kan styrke kvaliteten, samtidig som prisen senkes, sier salgsansvarlig for havbruk i NWP, Christer Lieske.

- Designendringene gir positiv effekt

Nye og bedre materialer gjør også vedlikeholdet enklere og man øker holdbarheten.

- I dag brukes det nylontråd i hele planktonduken, noe som gjør skjørtet sterkere. Våre skjørt står vanligvis i drift i to til syv måneder mellom hver vask avhengig av årstid og begroing, sier Remi.

Imyg 1212
STERKERE: De nye skjørtene er både sterkere og samtidig billigere på grunn av effektiv produksjon.

Fiskehelse er første prioritet

For en oppdretter er trivsel for laksen og gode vannforhold det viktigste, derfor velger Nordlaks gjennomstrømningsskjørt.

- Luseskjørt gjør at vi har mye bedre kontroll i den fasen man får påslag av lakselus. Dette gjør det enklere å iverksette effektive tiltak hvis nivåene øker. Regner man alle kostnadene med lusebehandling og tapt tilvekst, så gir luseskjørtene en klar gevinst. I tillegg har NWP klart å redusere prisen på disse skjørtene, noe som gjør regnestykket enda bedre.

En annen positiv effekt av å bruke gjennomstrømningsskjørt er at metoden også er optimal i kombinasjon med bruk av rognkjeks.

- Rognkjeks spiser lakselus og blir brukt som behandlingsmetode i merdene. Bruker man et tett skjørt vil laksen i større grad gå ned under skjørtekanten noe rognkjeksen ikke vil gjøre. Da vil laksen og rognkjeksen befinne seg på ulike dybder og metoden vil ikke fungere like godt.

Fremtidsrettet løsning

Remi mener at gjennomstrømningsskjørt er den beste metoden på markedet når man ser på fiskehelse og økonomi.

- Man er selvfølgelig avhengig av flere forebyggende metoder mot lus, men gjennomstrømningsskjørt vil lett kunne kombineres med både rognkjeks, laser og forebyggende fôr, samtidig som metoden i seg selv er effektiv.

Han understreker at det er viktig med regelmessig skift og reingjøring av skjørtene for å ivareta fordelene med konseptet. Utgangspunktet må også være at man ikke har lus i anlegget når skjørtene tas i bruk.

- Med tanke på alle fordelene dette produktet gir og prisnivået på de nye skjørtene til NWP, vil jeg tro dette blir et standardprodukt for bekjempelse av lakselus fremover.

Les mer om våre luseskjørt her!
Slik skal vi stenge ute lus fra oppdrettsanlegg

Vi har lenge jobbet med vårt luseskjørt som er designet for å stenge lus ute av merdene laksen svømmer i. Sammen med Framo sin pumpeteknologi sikrer vi også topp vannkvalitet i merdene.

Les mer
Sikrer optimale forhold for laksen

Vi er stolt over å presentere NWP gjennomstrømningsskjørt. Dette er et produkt som ivaretar optimale levevilkår for laksen når oksygennivået i havet er lavt.

Les mer
- Vårt nye ferskvannsbasseng har blitt en stor suksess

Tidligere har det vært utfordrende å produsere et ferskvannsbasseng som er sterkt nok til å tåle de ytre påkjenningene fra havet. Nå har NWP utviklet markedets sterkeste ferskvannsbasseng, og produktet er allerede en suksess.

Les mer