Jorgin J

- Den norske kvaliteten har et svært godt rykte

NWP satser internasjonalt og den nye fabrikken vil gi enda mer effektiv produksjon. Dette betyr at prisene kan senkes samtidig som kvaliteten opprettholdes. Dette gir svært spennende muligheter.

Jørgin Gunnarsson har nylig begynt som Senior Advisor Aquaculture for NWP, og har dermed ansvaret som kundekontakt internasjonalt. Han har nesten 40-års erfaring innen salg av oppdrettsutsyr. Gunnarsson har et stort internasjonalt nettverk og blir en viktig resurs. Han mener NWP har store muligheter internasjonalt.

- Jeg kjenner godt til det internasjonale markedet og jeg vet at norsk kvalitet er ettertraktet.

- Tidligere har problemet vært prisene som er noe høyere enn internasjonale konkurrenter, sier Senior Advisor Aquaculture, Jørgin Gunnarsson.

Han sier at Norge tradisjonelt sett er langt fremme når det gjelder automatiseringer av arbeidsprosesser, og NWP er ikke noe unntak.

- Den nye fabrikken til NWP vil gjøre produksjonslinjen mer effektiv. Dette betyr at vi opprettholder kvaliteten, men blir mer konkurransedyktige på pris internasjonalt. Dette er utrolig spennende.

BILDE: NWP sin nye fabrikk vil ytterligere effektivisere driften.
BILDE: NWP sin nye fabrikk vil ytterligere effektivisere driften.

Kvaliteten er avgjørende

Gunnarsson bor i Norge men er fra Færøyene. Helt siden Færøyene startet med oppdrett tidlig på 80-tallet har Gunnarsson vært en del av næringen. Værforholdene på Færøyene er voldsomme og han vet hvor viktig kvalitet er.

- Vi var tidlig ute med å ta i bruk offshore-anlegg på Færøyene og problematikken var den samme som i dag, nemlig værforholdene. Skal et anlegg tåle å stå værutsatt må kvaliteten være av ypperste klasse.

Her mener han NWP har et konkurransefortrinn.

- NWP er svært opptatt av å ta i bruk de beste materialer. Dersom produktene til NWP koster det tilsvarende som konkurrentenes produkter, men har mye lengre varighet, sier det seg selv at investeringen er god, sier Gunnarsson.

Han mener NWP har mange produkter som er spennende inn mot det internasjonale markedet, men trekker spesielt frem luseskjørtene.

- Nesten alle land som produserer laks har et problem med lus. Fordelen er at Norge er svært langt fremme innen metoder for bekjempelse av lakselus. Våre produkter ligger også noen år fremfor konkurrentene internasjonalt.

Gunnarsson tror at kombinasjonen med den høye kvaliteten og den konkurransedyktige prisen vil gjøre at NWP vil fortsette å ta markedsandeler fra konkurrentene.

- Stort potensiale

Gunnarsson flyttet til Norge i 1994 og har siden 1997 hatt en svært sentral rolle i selskapet Lift Up AS, som også leverer utstyr til oppdrettsnæringen både i og utenfor Norge.

- Jeg har alltid vært opptatt av å formidle kvalitetsprodukter som jeg selv står inne for. Jeg vet at våre produkter vil være svært slagkraftige i det internasjonale markedet og at potensialet er stort, sier Jørgin Gunnarsson.

Les mer om våre nye luseskjørt!

Jørgin Gunnarsson

1971-1974 Handelssekretær ved Danmarks sitt generalkonsulat i New York

1983 - Sekretær for konsesjonsutvalget for lakseoppdrett på Færøyane

1984-1997 Representant for Bridgesone havmerd frå Japan i hele den vestlige verden

1997-2018 Salgssjef utland i LIFT UP AS

1997-2015 Styreleder i LIFT UP AS

2018- Konsulent for LIFT UP AS

2001-2003 Styreleiar i Seilmakerservice AS

Slik skal vi stenge ute lus fra oppdrettsanlegg

Vi har lenge jobbet med vårt luseskjørt som er designet for å stenge lus ute av merdene laksen svømmer i. Sammen med Framo sin pumpeteknologi sikrer vi også topp vannkvalitet i merdene.

Les mer
Sikrer optimale forhold for laksen

Vi er stolt over å presentere NWP gjennomstrømningsskjørt. Dette er et produkt som ivaretar optimale levevilkår for laksen når oksygennivået i havet er lavt.

Les mer