FiiZK

Vi styrker vår dukproduksjon ved å gå sammen med FiiZK

NWP og FiiZK har inngått avtale om at NWP fra 04.01.2021 inngår som heleiddatterselskap av FiiZK Holding.

Det betyr også at vår webside avvikles og alle produkter og tjenester er nå å finne på www.fiizk.com.

Gå til FiiZK.com

We strengthen our technical tarpaulin production and join forces with FiiZK

NWP and FiiZK have entered into an agreement that NWP from 4st January 2021 isincluded as a wholly owned subsidiary of FiiZK Holding.

This also means that our website is discontinued and all products and services can now be found at www.fiizk.com.

To FiiZK.com